Regulamin internetowego sklepu ZAZIK

Sklep internetowy Zazik.eu, prowadzi firma :

PPHU Zazik Artur Lipko

Miłoszewiec 12

06-415 Czernice Borowe

NIP 876-141-38-66

Regon 360679949

1. Zakup towaru - realizacja zamówienia.

Podstawową formą sprzedaży towarów jest sprzedaż za pośrednictwem sieci internet.

Zamówienia na towary przyjmowane od Klientów na stronie http://zazik.eu, pocztą e-mail poczta@zaporozec.eu lub telefonicznie pod numerem telefonu 509844599. Potwierdzeniem zamówienia jest wiadomość e-mail przesyłana na adres klienta o przyjęciu do realizacji zamówienia.

Realizacja zamówienia:

 • W celu uniknięcie nieporozumień sklep Zazik.eu zastrzega sobie prawo telefonicznego lub e-mailowego potwierdzenia złożenia zamówienia „płatnego za pobraniem” złożonego przez Klienta po raz pierwszy.

 • Realizacja zamówienia płatnego przelewem następuje bezpośrednio po otrzymaniu zamówienia od klienta.

Wysyłka zamówienia:

 • w przypadku „płatności za pobraniem” - natychmiast,

 • w przypadku płatności przelewem - po zaksięgowaniu wpłaty na koncie, lub w przypadku
  stałych Klientów po informacji e-mail o wykonaniu przelewu,

Dokumentacja zamówienia:

 • Przy zamówieniu Klient otrzymuje dokument zakupu w postaci paragonu wystawiany po skompletowaniu zamówienia. Dokument ten jest każdorazowo pakowany razem z zamówieniem.

Zmiany/rezygnacja z zamówienia:

 • zmiany w zamówieniu Klient może wprowadzać do momentu jego przygotowania do wysyłki

 • zamówienie może zostać wycofane przez Klienta przed jego wysłaniem.

 • Zmiany/rezygnację z zamówienia można zrealizować poprzez przesłanie informacji o zmianach/rezygnacji drogą e-mail lub telefonicznie.

Ustalenie kosztów wysyłki zamówienia:

 • Przy ustalaniu kosztów przesyłki zamówienia należy przyjąć koszt przesyłki najcięższego lub posiadającego największe gabaryty towaru z puli zamówienia.

2. Ceny towarów

 • Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich.

 • Sklep Zazik zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie.

 • Klient po złożeniu zamówienia ma zagwarantowaną cenę na towar z chwili składania
  zamówienia.

3. Czas realizacji zamówienia

Zamówiony towar jest przygotowywany do wysyłki natychmiast po złożeniu zamówienia.

 • Po wpłynięciu zapłaty za zamówienie następuje wysyłka towaru.

 • Wysyłka realizowana jest w godzinach 08.30-14.00 w dniu wpłynięcia zapłaty lub w dniu kolejnym.

 • Wysyłka realizowana jest firmą kurierską, pocztą , forma wysyłki zależna jest od wielkości zamówienia i życzenia kupującego.

 • Termin otrzymania zamówienia zależy od rodzaju przesyłki kurierskiej lub Poczty Polskiej wybranej przez Klienta.

 • W przypadku zamówienia „za pobraniem” wysyłka realizowana jest niezwłocznie, po skompletowaniu paczki, z wyjątkiem, gdy zamówienie zostało złożone po godzinie 14.00, wówczas wysyłka następuje na następny dzień roboczy.

 • Sklep Zazik oświadcza, że nie będzie ponosił odpowiedzialności za niedostarczenie złożonego zamówienia lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

4. Formy płatności

Klient może wybrać formy płatności:

 • za pobraniem” - płatność realizowana przy odbiorze u kuriera, listonosza lub w Urzędzie Pocztowym,

 • przelewem bankowym na konto sklepu Zazik.eu

5. Reklamacje

Towar sprzedawany przez Sklep Zazik.eu pochodzi z legalnych źródeł jest oryginalny i posiada gwarancję jakości producenta.

Jeżeli po otrzymaniu zamówionej części Klient znajdzie w nim wady fabryczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych za pośrednictwem Sklepu Zazik.eu

Zdjęcia i rysunki na stronie Zazik.eu przedstawiają sprzedawany towar.

Klientowi ma prawo do reklamacji w Sklepie Zazik.eu w przypadku :

 • stwierdzenia wad fabrycznych,

 • niezgodności otrzymanego przedmiotu z towarem z zamówienia,

 • uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu

W takiej sytuacji Klient powinien dostarczyć reklamowany towar wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym lub protokołem szkody i innymi dokumentami na adres:

PHU Zazik

Miłoszewiec 12

06-415 Czernice Borowe

Dostarczenie dokumentów reklamacyjnych lub reklamowanego towaru na inny adres nie rozpocznie biegu reklamacji aż do momentu dostarczenia ich na adres wymieniony w punkcie 5 regulaminu sklepu.

Załączenie formularza reklamacyjnego jest warunkiem przyjęcia przesyłki przez Zazik.eu.

Wymieniona część odsyłana jest do Klienta na koszt Zazik.eu.

Sklep Zazik.eu nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych „za pobraniem”.

W przypadku uznania reklamacji, reklamowany towar jest wymieniony na inny, wolny od wad, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), zwracana jest Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferowany jest inny, dostępny w Sklepie towar do wyboru.

Sposób rozpatrzenia i zakończenia reklamacji poprzez naprawę, wymianę lub zwrot kosztów zakupu należy tylko i wyłącznie do gwaranta. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, zwracane są po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

Nie stanowią podstawy reklamacji nieznaczne różnice w zewnętrznym wyglądzie towarów dostarczonych w zamówieniu.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt przed zakupem poprzez e-mail lub telefonicznie.

Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu pod warunkiem zawiadomienia Sklepu Zazik.eu o wadzie w ciągu jednego miesiąca od stwierdzenia niezgodności towaru z umową.

W przypadku gdy, zgłoszona przez Klienta usterka nie występuje, bądź warunki gwarancji zostały naruszone Zazik.eu może żądać od Klienta pokrycia poniesionych przez Zazik.eu kosztów związanych z transportem oraz kosztów ekspertyzy. Produkt w takim przypadku jest odsyłany na koszt kupującego.

Reklamowany towar powinien zostać dostarczony przez Klienta wraz ze wszystkimi elementami znajdującymi się na jego wyposażeniu oraz wszystkimi wymaganymi dokumentami (prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny, wynik badania na stanowisku badawczym, etc).

Jeżeli dostarczony produkt nie będzie spełniał wymagań gwarancyjnych, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.

Odpowiedzialność Sklepu Zazik.eu jest ograniczona do bezpłatnej wymiany produktu lub do zwrotu kwoty zapłaconej przy czym o wyborze jednego z tych dwóch sposobów decyduje Sklep Zazik.eu.

Gwarancja obejmuje tylko wady materiałowe i produkcyjne, nie obejmuje uszkodzeń na skutek niewłaściwego montażu, w wyniku wypadku, normalnego zużycia eksploatacyjnego oraz przedwczesnego zużycia na skutek niewłaściwego stanu innych elementów zawieszenia (wahacze, sworznie, końcówki, tuleje gumowo-stalowe, osłony itp.).

W przypadku nie uznania reklamacji, Zazik.eu przechowuje reklamowany towar do dyspozycji Klienta przez okres 30 dni od daty powiadomienia Klienta o odrzuceniu reklamacji - wysłanie wiadomości email bądź listu poleconego. Po tym terminie reklamowany towar zostanie zutylizowany bez ponownego poinformowania Klienta. Zwrot reklamowanego towaru do Klienta może nastapić tylko na koszt Klienta po jego decyzji o wysyłce przesłanej drogą mailową na adres Zazik.eu

6. Zwroty i wymiany

Zgodnie z Ustawą z 24 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy zwracany towar nie był montowany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracane towary muszą być kompletne. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Przepisy o ochronie konsumentów stosuje się również do osoby fizycznej, która dokonując czynności związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, działa także w celu niezwiązanym z tą działalnością i cel ten przeważa.

Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość oraz numer konta, na które Sklep Zazik.eu ma zwrócić środki. Sklep Zazik.eu w ciągu 14 dni dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia ww. wymagania, zostaną zwrócone środki. Klient o fakcie zostaje niezwlocznie powiadomiony. Sklep Zazik.eu dokonuje zwrotu pieniędzy na wskazane konto Klienta w terminie do 14 dni od otrzymania zwrotu.

Konsument odzyska środki zapłacone za towar oraz jego dostarczenie w przypadku, kiedy wybierze najtańszy, oferowany przez Sklep, sposób dostawy towaru. W pozostałych przypadkach Sklep Zazik.eu nie będzie musiał zwracać dodatkowych kosztów. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Klient zobowiązany jest do prawidłowego spakowania zwracanego towaru, tak aby nie uległ on uszkodzeniu podczas transportu. Zaleca się stosowania oryginalnego opakowania, zaprojektowanego przez producenta części tak, aby spełnione były wymogi zabezpieczenia części na czas transportu. Wymiana towaru jeśli takie będzie oczekiwanie Klienta, zostanie dokonana zgodnie z dostępnością produktu w naszym sklepie.

Uzgodnione zwroty należy kierować na adres:

PHU Zazik

Miłoszewiec 12

06-415 Czernice Borowe

Zwroty na inne adresy i/lub bez wypełnionego formularza zwrotu nie będą uwzgledniane.

Zwrotem nie są objęte koszty poniesione przez Klienta za płatności elektroniczne wymienione w punkcie 4 Regulaminu. W przypadku braku dostępności towaru na wymianę Sklep Zazik.eu zastrzega sobie możliwość zwrotu środków pieniężnych za zakupione części.

Towary sprowadzane na specjalne zamówienie, , nie podlegają zwrotowi ani wymianie.

Zwracany towar musi być dostarczony do magazynu Zazik.euw terminie do 14 dni od momentu powiadomienia Zazik.euo fakcie odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Po tym czasie zwrot będzie przyjęty warunkowo.

Pieniądze za zwrócony produkt Klient otrzyma przelewem na wskazany numer rachunku bankowego w przeciągu do 14 dni od momentu otrzymania zwróconego produktu. Czas na zwrot pieniędzy rozpoczyna bieg od momentu dostarczenia podpisanej faktury korygującej lub (w zależności co zostanie dostarczone później) zwracanej części wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Dostarczenie samej części bez podpisanego oświadczenia, może wydłużyć czas oczekiwania na zwrot pieniędzy.

7. Rejestracja w Sklepie Zazik.eu, ochrona danych osobowych

Składając zamówienie w Sklepie Zazik.eu lub wysyłając zapytanie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych PHU ZAZIK Artur Lipko Miłoszewiec 12 06-415 Czernice Borowe, NIP: 876-141-38-66, będącego właścicielem sklepu Zazik.eu zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 roku z późn. zm.)oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy oraz w celach marketingowych. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Zazik.eu. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Zazik.eu informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany przy rejestracji w sklepie Zazik.eu adres poczty elektronicznej.

Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także zwrócenia się z żądaniem usunięcia podanych danych osobowych. Zbierane dane przetwarzane będą wyłącznie w celu świadczenia usług w serwisach, których właścicielem jest PPHU ZAZIK. Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom, z wyjątkiem zakresu niezbędnego do prawidłowego świadczenia usług w serwisie. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

8. Postanowienia końcowe

Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a PHU ZAZIK, właścicielem sklepu Zazik.eu Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką paragonu. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu Zazik.eu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014.

Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują w dniu ich opublikowania na stronie Zazik.eu i nie dotyczą praw nabytych Konsumentów przed datą opublikowania Regulaminu.'